logo medifit

Sportfysiotherapie


Bij Medifit trainen we volgens het principe van de PRT approach.

De PRT® approach richt zich met name op problemen van het actieve en passieve bewegingsapparaat. Deze aandoeningen vinden hun oorsprong in het niet voldoende belastbaar zijn van de betroffen structuren. De huidige maatschappij met automatisering, continu aanpassing van de omgeving aan de werknemer, "robotizing", een voortjagende 24-uurs economie, slechte eet- en drinkgewoonten etc. eisen hun tol. Het menselijk lichaam vertaalt deze "negatieve" prikkels en "onderbelasting" adequaat, naar een afname van de belastbaarheid. (SAID principle). Het gevolg laat zich raden. Moet de therapie dan gaan bestaan uit rust, minder belasten en verdere aanpassingen welke dit degeneratieproces verder bevestigen?

Drie soorten belastbaarheid worden in de PRT® aanpak onderscheiden. Deze worden negatief beinvloedt door de hiervoor beschreven gedragingen. Een gevolg is een afname van de algemene belastbaarheid, wat zich uit in een slechte cardiovasculaire conditie van de gemiddelde persoon. De gevolgen zijn in de huidige civilisatie doodsoorzaak nummer 1. Een afname van de specifieke belastbaarheid, wat zich vertaald in verminderde belastbaarheid in botten (osteoporose), pezen (RSI?), spieren (conditie/krachtverlies), immuunsysteem (verhoogde infectiekans en ziekte) en meer van deze typische civilisatie problemen. En ten derde , door combinatie van beide bovenstaande, een afname in de functionele belastbaarheid van de burger, wat zich uit in o.a. arbeidsongeschiktheid, het niet meer kunnen uitoefenen van hobby en sport, tot en met het relatief snel hulpbehoefend worden van de wat oudere generatie.

Om de verschillende structuren van het bewegingsapparaat weer belastbaar te maken is een structureel, op basis van de adaptatiemogelijkheden van het lichaam aangepast, functioneel gericht "actief" revalidatiesysteem noodzakelijk. Hiervoor is de integratie van o.a. fysiologie, histologie, trainingsleer, adaptatiemechanismen en voeding in de cursussen en opleiding noodzakelijk. Alleen zo is een functionele adaptatie en daarmee herstel van functie te waarborgen. Tevens, zelfs van nog meer belang, de enige mogelijkheid om preventief "chronische" problemen aan te pakken. Voorwaarde is echter dat de patiënt/sporter actief participeert in de revalidatie en dat de Physical Rehabilitation Trainer® zich opstelt als begeleider en personal trainer van dit revalidatie proces.

Belangrijk voor patiënt en sporter is het te weten dat niet de 30 minuten bij de therapeut het eindeffect van de revalidatie bepalen, maar de tijd welke de patiënt/sporter daarnaast met zijn/haar lichaam en gezondheid actief bezig is.
Alleen actieve maatregelen kunnen de belastbaarheid positief beinvloeden. Trainen, bewegen en gedragsveranderingen in eetpatroon en activiteit zijn noodzakelijk om een positieve verandering van de verschillende vormen van belastbaarheid te bereiken.
Passieve maatregelen zijn in staat de omstandigheden voor een positieve adaptatie te beinvloeden, zijn geen "echte" therapie, maar maken soms de stap naar de "actieve" therapie mogelijk.

Functionele vragenlijsten en functionele analyse en try-outs zijn laatste jaren in de revalidatie ingebouwd. Hierdoor is het mogelijk om, zonder dat er een duidelijke diagnose bekend is, toch een individueel op de patiënt gericht actief revalidatieschema samen te stellen. Voor de ADL patiënt en sporter is op deze wijze via de revalidatielijn "functionele vragenlijst" , "functionele analyse" , "functionele try-out", een functioneel actief trainingsschema op te stellen.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.ias-academy.com.