logo medifit

Bedrijfsfysiotherapie

Behandelplan

Onder arbeidsfysiotherapie wordt een vorm van fysiotherapie verstaan die zich bezighoudt met de individuele begeleiding van werknemers met lichamelijke klachten aan spieren en gewrichten. De arbeidsfysiotherapeut besteedt, tijdens het individuele begeleidingtraject, naast de persoonsgebonden factoren ook aandacht aan de werkfactoren bij het
uitvoeren van het behandelplan.


Werkfactoren

Werkgebonden factoren die invloed kunnen hebben op lichamelijke klachten zijn onder te verdelen in:
-Werktechniek/methode
(werkhouding, werktechnieken, vaardigheid)
-Organisatie van werk
(taken, taakinhoud, houdingsvariatie e.d.)
-De ergonomie van de werkplek
(inrichting en vormgeving)
-Gericht op snelle reïntegratie of voorkomen van verzuim

Doordat in het behandelplan werkgebonden factoren mee worden genomen, kan er beter en directer worden ingespeeld op een snelle reïntegratie of voorkomen van verzuim. Een gerichte coaching met betrekking tot het uitvoeren van werk, kan de betrokken medewerker in staat stellen om in de eigen werkzaamheden te blijven functioneren. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de bedrijfsarts en het bedrijf.

Medifit werkt samen met de volgende instanties:
Fysergo en Oude Vrielink gezondheidsmanagement.
Voor meer informatie zie www.fysergo.nl of www.oudevrielink.com.